Základní škola Vyškov, Nádražní 5

Vítejte na "Nádražce"!

Sběr papíru proběhne 24. - 28. 4. na předním dvoře školy od 7:30 do 7:45. 

Na delší dobu (nejméně do konce května 2017) hledáme zástup za nemoc ve školní kuchyni.

Zájemci se mohou obrátit na paní Palušovou, vedoucí školní jídelny, na telefon 517 344 101 nebo 517 325 834, případně osobně v kanceláři jídelny.

Děkujeme všem čtenářům, kteří objevili koutek jazykových učebnic, časopisů a jiných materiálů!

Děkujeme všem, kteří si něco odnesli!

Děkujeme všem, kteří něco donesli!

A konečně děkujeme všem, kteří mají teprve v úmyslu donést starší knihy a prospět někomu jinému!

 

Za předmětovou komisi NJ Mgr. Markéta Mazalová

Ve středu 29. 3. vyrazili žáci 8. a 9. ročníku, kteří se učí němčinu jako druhý cizí jazyk, do Brna na divadelní představení v tomto jazyce. S očekáváním, zda budou vůbec něčemu rozumět, se přesunuli do divadla Burantheater . Představení s názvem 3* Über die Liebe (3* O lásce) uváděl německy rodilý mluvčí z Berlína v polovičním tempu řeči a herci na jevišti děj předváděli. Jednalo se o tři pohádky H. Ch. Andersena. A opravdu, všichni se ponořili do srozumitelného děje, s napětím sledovali příběh Malé mořské víly, hloupé princezny a Gerdy a Kaje a přitom naslouchali a zachytávali slovíčka, která znají. Představení se všem účastníkům líbilo a doufají, že ještě někdy budou mít podobnou příležitost na procvičení v jazyce našich sousedních zemí.

Mgr. Jitka Maierová

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MATEMATICKÉ TŘÍDY 2017/2018

V prvním kole jsou přijati žáci do 30. místa.

Vzhledem k tomu, že se někteří přijatí žáci současně hlásí i na nižší gymnázium, předpokládáme začátkem května v 2. kole přijetí dalších žáků (umístěných tzv. pod čarou, nejvýše však do 40. místa).

Číst dál...

Na zápisu na naší bylo 72 budoucích školáků, z nich 15 žádá o odklad, 57 jich je přijato, z toho 21 do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy.

Informace o přijetí či odkladu zde

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace, Nádražní 5/5, 682 01 Vyškov, vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí školní jídelny.

Předpoklady pro výkon pozice:

  • vzdělání - min. středoškolské s maturitou v daném oboru,
  • minimálně 5 let praxe v oboru,
  • občanská a morální bezúhonnost,
  • organizační a řídící schopnosti,
  • znalost předpisů školního stravování včeně předpisů hygienických a dále pak souvisejících právních předpisů,
  • dobrý zdravotní stav,
  • výhodou jsou zkušenosti s řízením provozu.

Náležitosti přihlášky:

  • strukturovaný životopis,
  • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2002 Sb. o ochraně usobních údajů, v platném znění.

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2017

Přihlášku pošlete buď e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , nebo přineste osobně do kanceláře školy či zašlete poštou na adresu školy, obálku označte textem "vedoucí školní jídelny".

Vaše přihláška musí být v kanceláři školy do dne 21. 4. 2017 do 12.00 h.

Další KRMENÍ PLASTOŽROUTA proběhne v pátek 7. 4. 2017. Nasbírané vršky od obyčejných PET lahví za celou třídu odevzdejte před vyučováním p. uč. Ježové (1. stupeň) a p. uč. Kučerovi (2. stupeň).

Přinášíme další videozprávičky, tentokrát dvojčíslo z února a března,

Číst dál...